Vi har plass nok!

På Torpomoen er det god plass, og ikke noe problem å holde 2 meters avstand til hverandre.

Overnatting:
Vi har åpnet for overnatting, men både vi og våre gjester må selvsagt følge hygienerådene til Folkehelseinstituttet med tanke på Korona og smittefare.
Vi er nøye med vask av fellesarealer, og det går vanligvis noen dager mellom hver gang et rom brukes.

Møterom:
Vi har flere store møterom, så det er ikke noe problem å ordne mange meters mellomrom mellom deltakerne (pr dags dato er det ikke tillatt  å ha møter).

Kurs/øvelser:
På grunn av Koronaviruset ble planlagte kurs og øvelser i mars og april utsatt til senere tidspunkt.  De fleste har blitt satt opp igjen. Følg med på kurskalenderen vår.