Vi har plass nok!

På Torpomoen er det både hjerterom og husrom. Vi har god plass, ute og inne.
Helgene i sommer/høst er stort sett opptatt med diverse treff, men ta likevel kontakt hvis du ønsker overnatting eller å ha et arrangement. Så finner vi forhåpentligvis en løsning i lag.