Lyse trivelige lokaler – kom innom for omvisning

Kontor til utleie i Hallingdal

På Torpomoen finnes det i dag et tjuetalls bedrifter.

I sentralbygget (Torpomoen 27) er det fremdeles noen ledige lokaler. Ønsker du et tilbud eller en omvisning på Torpomoen så ta kontakt med Torpomoen Drift AS på telefon: 32 08 29 20 eller skriv en e-post til post@torpomoen.no

Dessuten har vi ledige lagerlokaler til utleie – kontakt Torpomoen Eigedom AS v/Oddvar Oland: oddvar@h-h.no eller telefon: 952 22 300